top of page

Зајакнување на учењето во
волонтерството

T2A-2TRANS.png
8c6c760f-9c90-4963-aff3-a270b6860cd3
386076108_710503414448757_1044237115861265585_n
391750477_719006360265129_3473168527894438167_n
870795e0-43e8-42ce-8622-14e034e4ecb8
566d4d9f-47d9-43ed-a0a4-5c7cdb320b9f
14afba7d-2cfd-40ad-956a-d74a79fe0ccd
844def83-7e9d-488f-9f49-c6d32174a192
co-funded-by-the-erasmus.png
VLT2A.png

Има за цел да ги подобри компетенциите на воспитувачите и другиот персонал за образование на возрасни. Креирајте и промовирајте можности за учење кај сите граѓани и генерации. Промовирање на алтернативни форми на учество развој на заедницата на курсеви за обука

за курсот
train2act

За T2A
10 заповеди

 Запознајте го волонтерството во вашата општина

II Усвојување на меѓусекторска општинска волонтерска политика

III Препознајте ја внатрешната вредност на волонтерството

IV Поедноставувањето дава поголема доброволност

V Олеснување на сопствениот развој на волонтерот

VI Создадете дијалог со волонтерството

VII Препознајте и поддржете ја додадената вредност на волонтирањето

 

VIII Обезбедете бесплатни средства

IX Не се натпреварувајте со волонтирање

Создадете предвидливост за волонтирање

bottom of page