top of page

Styrker
læringen
i frivilligheten

T2A-2TRANS.png
8c6c760f-9c90-4963-aff3-a270b6860cd3
386076108_710503414448757_1044237115861265585_n
391750477_719006360265129_3473168527894438167_n
870795e0-43e8-42ce-8622-14e034e4ecb8
566d4d9f-47d9-43ed-a0a4-5c7cdb320b9f
14afba7d-2cfd-40ad-956a-d74a79fe0ccd
844def83-7e9d-488f-9f49-c6d32174a192
co-funded-by-the-erasmus.png
VLT2A.png

Har som mål å forbedre kompetansen til kursleder og instruktører i frivillighetens voksenopplæring. Skape og fremme læringsmuligheter blant alle innbyggere og generasjoner. Fremme alternative former for deltakelse i samfunnet og tilegnelse av kompetanse, ferdigheter og mestring

Om train2act

kurs

Om
Bud

 Kjenn frivilligheten i kommunen din.

II Vedta en tverrsektoriell kommunal frivillighetspolitikk.

III Anerkjenn frivillighetens egenverdi

IV Forenkling gir mer frivillighet

V Tilrettelegg for frivillighetens egenutvikling

VI Skap dialog med frivillighet

VII  Anerkjenn og støtt opp om frivillighetens merverdi

VIII Gi frie midler

IX Ikke konkurrer med frivilligheten 

Skap forutsigbarhet for frivilligheten 

bottom of page